The 25th LIMES Congress from 21 to 27 August 2022 in Nijmegen

For the Dutch article, see below

ENGLISH 

The 25th LIMES Congress from 21 to 27 August 2022 in Nijmegen. 

The municipality of Nijmegen has the honor to organize the LIMES Congress XXV on behalf of the Netherlands. The conference will take place from 21 to 27 August in Nijmegen. The program also includes two days of excursions to various archaeological sites in the Netherlands and Germany. 

The LIMES Congress is a global academic forum for researchers currently working on all aspects of the Roman frontiers in Europe, Asia and Africa. During this congress, scientists from all over the world come together to catch up on the latest finds and research on the frontiers of the Roman Empire, the Limes. Participants from 34 countries also pay attention to current issues such as gender, tourism and heritage management 

UNESCO World Heritage
Last year, in 2021, the Lower Germanic Limes was placed on the World Heritage List by UNESCO. In the Roman period Nijmegen was an important location in the frontier system. The Roman Empire extended right up to the river Rhine, but due to its favorable location on the moraine and on the Waal, the Roman fort and the city became of great importance for supplying the military along the frontier. With no fewer than five archaeological sites now protected by UNESCO, this significant history is attracting more and more attention. 

In addition to the scientific conference, there is also an extensive public program in the museums Het Valkhof, De Bastei and Valkhofpark. Also within this program there are various excursions to surrounding sites.

 

NEDERLANDS 

Het 25ste LIMES Congres van 21 tot en met 27 augustus  in Nijmegen.  

Van 21 tot en met 27 augustus is er in de Lindenberg in Nijmegen een belangrijk internationaal congres over Romeinse archeologie: en wel de 25ste editie van het LIMES congres. Het is de 2e keer dat het in Nederland wordt gehouden. Naast het wetenschappelijke congres is er ook een uitgebreid publieksprogramma in Museum Het Valkhof, De Bastei en het Valkhofpark.  

Het internationale LIMES-Congres is voor onderzoekers die momenteel werken aan alle aspecten van de Romeinse grenzen in Europa, Azië en Afrika. Tijdens dit congres komen wetenschappers van over de hele wereld om elkaar bij te praten over de nieuwste vondsten en onderzoeken naar de grenzen van het Romeinse rijk, de Limes. Daarnaast besteden de wetenschappers uit 34 landen ook aandacht aan actuele thema’s zoals toerisme, gender en erfgoedmanagement. In het programma zitten ook 2 dagen met excursies naar verschillende archeologische plaatsen in Nederland en Duitsland. De gemeente Nijmegen heeft de eer om als Nederland het 25ste LIMES congres te organiseren.  

Neder-Germaanse Limes op werelderfgoedlijst UNESCO
Vorig jaar, in 2021, werd de Neder-Germaanse Limes door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst. In de Romeinse tijd was Nijmegen een belangrijke locatie voor de grens. Het Romeinse rijk liep tot aan de Rijn, maar door de gunstige ligging op de stuwwal en aan de Waal, werden het Romeinse fort en de stad van groot belang voor de bevoorrading van de militairen langs de grens. Met maar liefst vijf archeologische terreinen die nu door UNESCO zijn beschermd, komt er steeds meer aandacht voor dit belangrijke verleden.